Scroll Top

Rodzaje przywiązania a ich wpływ na dorosłe życie

Przywiązania
Przywiązanie nie jest zjawiskiem ograniczonym jedynie do dzieciństwa. Dorosłe formy przywiązania wywodzą się z wczesnych wzorców relacji z opiekunami, ale mają swoją specyfikę. Jest ona dostosowana do kontekstu dorosłych relacji, takich jak przyjaźnie, związki partnerskie czy relacje z własnymi dziećmi.
Style przywiązania w dorosłości

PRZYWIĄZANIE BEZPIECZNE

Dorosłe osoby o bezpiecznym stylu przywiązania są pewne siebie i czują się komfortowo w relacjach z innymi. Są w stanie nawiązać bliskie, intymne relacje bez obaw o odrzucenie czy strach przed nadmierną zależnością. Mają zdolność do otwartej komunikacji o swoich potrzebach i uczuciach oraz do wsparcia partnera w trudnych chwilach. Osoby te wykazują zdolność do empatii, wsparcia i zrozumienia. Są w stanie pracować nad konfliktami w sposób konstruktywny, nie boją się wyrażać uczuć ani słuchać uczuć partnera. Często są postrzegane jako stabilne i wiarygodne.

PRZYWIĄZANIE UNIKAJĄCE (nazywane też lękowym)

Osoby z tym stylem przywiązania mogą mieć trudności z zaufaniem do innych i często unikają bliskości. Mogą bać się, że zbyt głęboka intymność prowadzi do bólu lub odrzucenia, co prowadzi do wycofywania się z relacji. Często starają się zachować niezależność i dystans, unikając jednocześnie konfliktów, głębszych uczuć i zobowiązań.

PRZYWIĄZANIE LĘKOWO-AMBIWALENTNE

Osoby z tym stylem przywiązania są często ambiwalentne w swoim podejściu do bliskości. Mogą pragnąć intymności, ale jednocześnie obawiać się odrzucenia. W relacjach mogą stać się nadmiernie zależne, potrzebujące i zazdrosne, a ich emocje w relacji mogą być nieprzewidywalne i intensywne. Osoby te mogą przejawiać skłonność do „gier” emocjonalnych, testowania lojalności partnera czy nieustannego poszukiwania zapewnienia o miłości. Mogą być bardzo wrażliwe na oznaki odrzucenia czy niezainteresowania ze strony partnera i reagować na nie intensywnie emocjonalnie.

Zrozumienie własnego stylu przywiązania oraz stylu przywiązania partnera może być kluczem do głębszego zrozumienia siebie, swoich potrzeb i reakcji w relacjach. Daje też możliwość pracy nad sobą i budowania zdrowszych relacji.

Wpływ przywiązania na relacje partnerskie – wzorce komunikacji, zachowania i wybór partnera

PRZYWIĄZANIE BEZPIECZNE

Osoby te zazwyczaj komunikują się w sposób otwarty, szczery i jasny. Dążą do rozwiązania konfliktów przez dialog i kompromis. Czują się swobodnie wyrażając swoje potrzeby, uczucia i obawy. W relacji są zdolne do dawania i przyjmowania wsparcia. Zwykle wybierają one partnerów, którzy również mają zdrowy styl przywiązania. Są przyciągane do osób, które są stabilne, pewne siebie i otwarte na bliskość. Ich relacje są zazwyczaj równoważne i oparte na wzajemnym wsparciu.

PRZYWIĄZANIE UNIKAJĄCE

Osoby o tym stylu mogą mieć trudności z otwartą komunikacją o swoich uczuciach i potrzebach. Mogą unikać konfliktów i trudnych rozmów, wycofując się lub zamykając w sobie. W relacji mogą starać się zachować niezależność. Mogą one być przyciągane przez partnerów, którzy szanują ich potrzebę niezależności i przestrzeni, ale także przez osoby o stylu lękowo-ambiwalentnym, co prowadzi do cyklu wzajemnego popychania i ciągnięcia w relacji.

PRZYWIĄZANIE LĘKOWO-AMBIWALENTNE

Osoby te mogą być nieprzewidywalne w komunikacji – w jednej chwili mogą być bardzo otwarte i wymagające, a w innej wycofane i nieśmiałe. Mogą też często poszukiwać zapewnień i potwierdzenia uczuć ze strony partnera. W konflikcie mogą przejawiać skłonności do dramatyzowania czy manipulowania emocjami. Ich partnerzy mogą być niedostępni emocjonalnie, co potwierdza wewnętrzne przekonania o własnej niegodności i lęku przed odrzuceniem.

Wpływ przywiązania na relacje z innymi dorosłymi

Przywiązanie nie ogranicza się jedynie do relacji partnerskich. Nasze wczesnodziecięce doświadczenia przywiązania wpływają na sposób, w jaki budujemy i pielęgnujemy relacje w różnych sferach naszego dorosłego życia.

Relacje z przyjaciółmi
Styl przywiązania wpływa na to, jak budujemy przyjaźnie i jakie oczekiwania mamy w stosunku do przyjaciół. Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania często budują głębokie, stabilne relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Te o stylu unikającym mogą trzymać przyjaciół na dystans, podczas gdy osoby o lękowo-ambiwalentnym stylu mogą oczekiwać zbyt wiele wsparcia emocjonalnego od swoich przyjaciół.

Relacje z współpracownikami
W miejscu pracy styl przywiązania może wpływać na naszą zdolność do pracy zespołowej, przywództwa oraz radzenia sobie z konfliktami. Bezpieczne przywiązanie sprzyja współpracy, otwartej komunikacji i umiejętności negocjacji. Osoby o unikającym stylu przywiązania mogą unikać konfliktów lub ryzyka, podczas gdy te o lękowo-ambiwalentnym stylu mogą być bardziej przytłoczone w sytuacjach stresowych.

Relacje z rodzeństwem
W relacjach z rodzeństwem wczesne wzorce przywiązania mogą być kontynuowane lub zaktualizowane w dorosłości. Mogą wpłynąć na to, jak blisko jesteśmy z naszym rodzeństwem, jakie granice ustawiamy i jak radzimy sobie z konfliktami.

Wpływ przywiązania na rolę rodzica

Często, choć nie zawsze, nasz własny styl przywiązania jest odzwierciedlony w sposobie, w jaki budujemy relacje z naszymi dziećmi. Na przykład, rodzic o bezpiecznym stylu przywiązania jest bardziej skłonny dostarczać swojemu dziecku spójne i wrażliwe wsparcie.

Rodzice, którzy rozumieją swoje własne wzorce przywiązania, są bardziej świadomi potrzeb swojego dziecka. Mogą lepiej rozpoznać i zareagować na sygnały wysyłane przez dziecko, dostarczając wsparcie w odpowiednim czasie i sposób.

Warto zaznaczyć, że nawet jeśli dorosły ma pozabezpieczny styl przywiązania, świadomość własnych wzorców i pracowanie nad nimi (na przykład poprzez terapię) może pomóc w zbudowaniu zdrowszej relacji z dzieckiem. Zrozumienie wpływu własnych doświadczeń przywiązania na rodzicielstwo może być kluczem do przerwania negatywnych cykli i zapewnienia dziecku bezpiecznego środowiska.

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.