Scroll Top

Pomoc psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Dla kogo jest konsultacja psychologiczna?

Zapraszamy na wstępną rozmowę o Twoich trudnościach, problemach.  W domu, w pracy, z bliskimi, ze zdrowiem, ale również o Twoich potrzebach i rozwoju osobistym. Jeżeli nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia czy pracy nad sobą będzie dla Ciebie wskazany, wspólnie poszukamy rozwiązań oraz zidentyfikujemy odpowiednią formę pomocy spośród oferowanych przez nasz Ośrodek. Konsultacja jest spotkaniem, na którym pomożemy Ci zdecydować, czy potrzebujesz dalszych spotkań ze specjalistą i w jakiej formie: wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, psychoterapii, coachingu czy może warsztatu lub szkolenia.

Co zyskasz?

Praca z psychologiem pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za trudnościami i za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami. Jeśli czujesz, że potrzebujesz głębokiej przemiany i pracy nad bolesnymi uczuciami, trudnymi relacjami czy ciążącą historią życia, to psychoterapia krótko lub długoterminowa jest rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala przejść przez kryzys życiowy i załamania psychiczne. Jej celem jest głębsze zrozumienie siebie, własnych potrzeb, reakcji oraz motywów postępowania. Praca z terapeutą pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami.

 • Oliwia Maliborska
 • Magdalena Michalewska
 • Klaudia Rzepka
 • Agata Bąk
 • Marta Gruszecka
 • Paulina Gawęda
 • Aleksandra Gieroń
 • Ewa Białek
 • Bartłomiej Sumara
 • Magdalena Konstanty

Koszt:  180-200 zł     Czas: 45 min. 

 • Anna Sierka

Koszt:  250 zł     Czas: 45 min.  

Jeśli czujesz, że potrzebujesz głębokiej przemiany i pracy nad bolesnymi uczuciami, trudnymi relacjami czy ciążącą historią życia, to psychoterapia jest rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala przejść przez kryzys życiowy i załamania psychiczne. Jej celem jest głębsze zrozumienie siebie, własnych potrzeb, reakcji oraz motywów postępowania. Praca z terapeutą pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Czym jest psychoterapia?

W tym szerokim obszarze mieści się wiele podejść różniących się nieco sposobem rozumienia problemów człowieka oraz technik pracy nad nimi. Tym, co większość ma ze sobą wspólnego, jest dążenie do pozytywnej zmiany tam, gdzie człowiek cierpi, poprzez rozmowę i relację z terapeutą. Ponadto, jak wskazują badania, wszystkie są w podobnej mierze skuteczne, dlatego wybór związany jest raczej z preferencją terapeuty, który wybiera daną szkołę, jak i pacjenta dokonującego wyboru specjalisty. Psychoterapia jest formą leczenia (stąd jej obecność w instytucjach medycznych) zaburzeń, chorób, objawów związanych z emocjonalnym i behawioralnym funkcjonowaniem człowieka. W naszym ośrodku wychodzimy z założenia, że człowiek, jako integralna całość, może posiadać jednocześnie obszary wymagające zmiany, jak i mnóstwo zasobów, z których może korzystać i które działają pozytywnie dla jego dobrostanu. Przyglądając się problemowi, z którym osoba do nas przychodzi, eksplorujemy obszary, które tego wymagają i wspólnie dążymy do realizacji celu, jakim jest pozytywna zmiana. Prowadzenie psychoterapii wymaga szczególnych kwalifikacji, superwizji, nieustannego rozwoju własnego terapeuty oraz uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. Nasi specjaliści te warunki spełniają, przestrzegając Kodeksu Etycznego, który znajdziesz tutaj.

Dla kogo?

Psychoterapia jest dla ciebie właściwą formą pomocy, jeżeli:

 • przeżywasz lęki, z którymi nie możesz sobie poradzić, cierpisz na nerwicę lękową
  czujesz silny smutek, przygnębienie lub towarzyszą Ci męczące wahania nastrojów
  cierpisz na depresję
 • odczuwasz przymus wykonywania konkretnych czynności lub towarzyszą Ci obsesyjne myśli
 • zmagasz się z zaburzeniami odżywiania,
 • często odczuwasz bóle niewiadomego pochodzenia, duszności i inne dolegliwości fizyczne, których przyczyn nie wyjaśniają badania lekarskie, cierpisz z powodu zaburzeń psychosomatycznych
 • cierpisz na bezsenność
 • przeżywasz rozmaite trudności w relacjach z innymi, trudno Ci utrzymać lub nawiązać bliskie relacje
 • cierpisz z powodu opuszczenia, utraty bliskiej osoby, jesteś w procesie żałoby
 • doświadczyłeś zdrady w małżeństwie
 • masz kłopot z kontrolowaniem złości, wyrażaniem emocji, odczuwasz ciągłe napięcie
 • posiadasz niskie poczucie własnej wartości
 • doświadczyłeś w przeszłości traumatycznych wydarzeń, jak przemoc, nadużycie, zaniedbanie, które wciąż oddziałują na Twoje aktualne życie
 • cierpisz na zaburzenia osobowości
Jak pracujemy?

Pracujemy długo i krótkoterminowo, w różnych podejścia terapeutycznych, w ustalonym czasie i miejscu, każde spotkanie trwa ok. 45 minut. W zależności od rodzaju problemu możemy zalecić więcej niż jedną sesję w tygodniu, co w korzystny sposób wpływa na przyspieszenie procesu leczenia.

Kto prowadzi:
 • Oliwia Maliborska
 • Magdalena Michalewska
 • Klaudia Rzepka
 • Agata Bąk
 • Marta Gruszecka
 • Paulina Gawęda
 • Aleksandra Gieroń
 • Ewa Białek
 • Bartłomiej Sumara
 • Magdalena Konstanty

Koszt:  180-200 zł     Czas: 45 min. / 1x w tygodniu

 • Anna Sierka

Koszt:  250 zł      Czas: 45 min.

Psychoterapia Młodzieży w Nurcie Psychodynamicznym (12-18 lat)

 

Psychoterapia psychodynamiczna dla młodzieży jest ukierunkowana na rozpoznanie i zrozumienie głęboko zakorzenionych wzorców myślowych i emocjonalnych, które wpływają na codzienne życie młodej osoby. Opierając się na relacji psychoterapeuta-pacjent, metoda ta stawia na rozmowę, klaryfikację, konfrontację i interpretację, aby pomóc młodemu człowiekowi w zrozumieniu siebie i swojego miejsca w świecie.

Dla nastolatków w wieku 12 lat i starszych terapia ta stanowi drogę do poprawy relacji z otoczeniem – zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi. Stawiając czoła trudnościom związanym z kontrolą impulsów, stabilnością emocjonalną i zdolnością kierowania własnym zachowaniem, młodzież zdobywa narzędzia niezbędne do spełniania rosnących oczekiwań otoczenia, zwłaszcza w kontekście edukacji i przyszłej kariery zawodowej.

Pierwsze kroki:

Spotkanie wstępne z rodzicami:

Zachęcamy oboje rodziców lub opiekunów, aby wzięli udział w tym ważnym spotkaniu, co pozwala na głębsze zrozumienie tła sytuacji i indywidualnych obaw dotyczących dziecka.

Konsultacje z nastolatkiem:

Po spotkaniu z rodzicami następują 3-5 konsultacji z nastolatkiem. Są one niezbędne, aby nawiązać zaufaną relację i zidentyfikować kluczowe obszary koncentracji psychoterapii.

Konsultacja końcowa z rodzicami:

Po zakończeniu sesji z młodzieżą, spotkanie z rodzicami pozwala na przedstawienie obserwacji, osiągalnych postępów i dalszych planów działania.

Regularne sesje psychoterapeutyczne odbywają się co tydzień z młodzieżą. Co miesiąc zachęcamy rodziców do spotkania, dzięki czemu mogą być na bieżąco z postępami i ewentualnymi wyzwaniami.

Chcemy szczególnie podkreślić rolę rodziców w procesie terapeutycznym, zapewniając jednocześnie pełną dyskrecję i prywatność dla nastolatka. Wszystkie szczegóły omawiane podczas sesji pozostają w tajemnicy, z wyjątkiem ogólnych informacji i postępów, które są regularnie przekazywane rodzicom.

Psychoterapia psychodynamiczna dla młodzieży pomaga w rozwijaniu zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami wieku dorastania, zachowując jednocześnie integralność i indywidualność młodego człowieka. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i wsparcia w tym ważnym etapie rozwojowym.

 

Kto prowadzi:
 • Klaudia Rzepka
 • Paulina Gawęda

Koszt: 180 -200 zł   Czas: 45 min. 

Jeżeli Twój związek znalazł się w sytuacji kryzysowej, z której trudno jest znaleźć wyjście, specjalista pomoże Wam zrozumieć przyczyny i skutki Waszych problemów w relacji. Terapeuta będzie Wam towarzyszył we wzajemnej komunikacji, oferował pomoc w momentach „klinczu” i sugerował techniki, które będą pomocne w przezwyciężeniu trudności i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów. W zależności od stopnia złożoności problemu oraz czasu trwania kryzysu ustalamy liczbę spotkań i ich częstotliwość.

Dla kogo jest psychoterapia par?

Zapraszamy pary, które:

– przeżywają kryzys, często się kłócą, czują, że ich związek nie jest taki, jakiego pragną

– mają trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ze wzajemnymi oczekiwaniami

– rozważają rozwód, separację lub podjęły kroki w kierunku rozstania, jednak nie są do końca pewne tej decyzji

– doświadczają trudności w obszarze seksu, płodności, rodzicielstwa

– chcą odbudować związek po zdradzie

– chcą konstruktywnie przezwyciężyć kryzys i określić zasad dalszego funkcjonowania związku

– tęsknią za bliskością i intymnością, których brakuje im na co dzień

Jak pracujemy?

Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedza etap konsultacji, podczas których zbierany jest szczegółowy wywiad oraz stawiana wstępna diagnoza problemu. Ustalamy cel i częstotliwość spotkań, podczas których terapeuta będzie pomagał w odkryciu źródeł problemów, nawiązaniu bezpiecznej komunikacji oraz poszukiwaniu sposobów przezwyciężenia trudności i uzyskania porozumienia, pogłębienia relacji i odzyskania bliskości. Nie opowiadając się po żadnej ze stron, terapeuta zachowuje neutralną postawę, która umożliwia partnerom skuteczne dążenia do osiągnięcia pożądanej zmiany w relacji.

Kto prowadzi:
 • Magdalena Michalewska
 • Magdalena Konstanty
 • Anna Sierka

Koszt: 260-300 zł
Czas: 50-80 min.

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to innowacyjne podejście terapeutyczne, które koncentruje się na przetwarzaniu i desensytyzacji wspomnień traumatycznych. W naszej poradni wprowadzamy tę metodę, aby skutecznie wspierać klientów w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, które wpływają na ich obecne funkcjonowanie.
Dla kogo jest przeznaczona terapia EMDR?
Terapia EMDR jest skierowana do osób w każdym wieku, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadki, przemoc, utrata bliskiej osoby czy inne stresujące przeżycia. Jest to również efektywne podejście dla tych, którzy zmagają się z lękiem, depresją, fobiami oraz innymi zaburzeniami wynikającymi z trudnych doświadczeń życiowych.
Jak przebiega proces terapeutyczny?
Pojedyncza sesja EMDR trwa zazwyczaj od 60 do 90 minut. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, podczas której terapeuta zbiera szczegółowe informacje na temat historii klienta oraz jego obecnej sytuacji. Następnie klient i terapeuta wspólnie identyfikują konkretne wspomnienia, które będą poddane przetwarzaniu.
Podczas sesji terapeutycznych klient koncentruje się na trudnym wspomnieniu, jednocześnie wykonując określone ruchy oczu lub inne formy stymulacji bilateralnej, takie jak stukania czy dźwięki. Celem jest desensytyzacja emocjonalna wspomnienia oraz przetworzenie go w sposób, który zmniejsza jego negatywny wpływ na życie klienta.
Ile trwa terapia?
Czas trwania terapii EMDR jest bardzo indywidualny i zależy od specyfiki oraz liczby traumatycznych doświadczeń klienta. Niektóre osoby odczuwają ulgę już po kilku sesjach, podczas gdy inni mogą potrzebować dłuższego procesu terapeutycznego. Ważne jest, aby terapia postępowała w tempie dostosowanym do potrzeb klienta, z celem osiągnięcia trwałych i pozytywnych zmian w jego życiu.
Jakie korzyści przynosi EMDR?
– Klient jest w stanie zintegrować trudne doświadczenia z przeszłości w sposób, który redukuje ich destrukcyjny wpływ.
– EMDR jest szczególnie efektywna w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych form lęku.
– Dzięki terapii EMDR klienci mogą doświadczyć zwiększenia poczucia kontroli nad własnym życiem oraz poprawy ogólnego samopoczucia.
– Wielu klientów zauważa znaczną poprawę w krótkim czasie, co czyni EMDR jedną z najbardziej efektywnych metod terapeutycznych.
Kto prowadzi terapię?
Terapia EMDR w naszej poradni jest prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia i mają bogate doświadczenie w pracy z tą metodą. Nasz zespół składa się z terapeutów z pasją i zaangażowaniem, którzy są gotowi wspierać klientów na każdym etapie procesu terapeutycznego.
Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na wstępną konsultację, aby dowiedzieć się więcej o terapii EMDR i jak może ona pomóc w Twojej sytuacji.
Kto prowadzi:
 • Oliwia Maliborska

Koszt: 200zł
Czas: 45 min.

Jest to propozycja dla osób nastawionych na osiągnięcie konkretnego rezultatu, dla tych którzy dążą do nabycia umiejętności czy znalezienia rozwiązania w obszarze, który sprawia im trudność. Pracując z coachem, nauczysz się poprawnie wyznaczać swoje cele, przyjąć nową perspektywę wobec starych problemów i utartych ścieżek. Odkryjesz swoje mocne strony i nauczysz się, jak z nich korzystać.

W trakcie coachingu możesz skupić się zarówno na osiąganiu celów zawodowych, jak i tych z obszaru życia osobistego czy rodzinnego. Life coaching pomoże Ci w rozwinięciu własnego potencjału, przydatny okaże się w pracy nad relacjami, a także w przezwyciężeniu stresu, przemiany kryzysu w zysk, nauczy asertywności, stawiania granic i innych umiejętności.

Czym jest coaching?

Coaching to rodzaj treningu psychologicznego, który koncentruje się na Twoich mocnych stronach, zasobach, dużo bardziej niż na przyczynach problemów w przeszłości. Kluczowymi pojęciami są zmiana, osiągnięcia, to co działa i się sprawdza, a nie porażki i rozmiar trudności. Uwagę skierujesz na pozytywy, teraźniejszość i przyszłość, zaczynając od małych kroków, które wywołują duże zmiany. Takie nastawienie samo w sobie wydobywa i buduje zasoby, wzmacnia świadomość wpływu na własne życie, podnosi poczucie wartości i zwiększa decyzyjność.

Coaching to systematyczna praca, często określana jako podróż od punktu wyjścia do miejsca, w którym chciałoby się znaleźć. To z jednej strony trening, wymagający intensywnej pracy nad sobą, z drugiej jednak jest to odkrywanie swoich nowych możliwości i wpływu na własne życie.

Dla kogo?
 • dla osób pragnących dokonać znaczącej zmiany w jakiejkolwiek dziedzinie życia, zarówno zawodowej, jak i prywatnej
 • dla tych, którzy czują, że chcą od życia czegoś więcej, pragną przyjrzeć się swojemu postępowaniu i skorygować je tak, aby żyć szczęśliwiej i w pełni korzystać z własnych możliwości
Jak pracujemy?

Towarzyszymy i wspieramy we wszystkich etapach procesu: od ustalenia celu, przez odnalezienie motywacji do działania, do stawiania kolejnych kroków w obranym kierunku. Dobieramy konkretne techniki, służące oczekiwanym rezultatom, służymy radą i pomocą, podczas gdy będziesz odkrywał własne możliwości i pokonywał przeszkody na drodze do wyznaczonego celu. W naszym podejściu nie korzystamy z technik manipulacyjnych, ani też nie narzucamy własnego zdania na temat tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Analizujemy obszar, który pragniesz zmienić, zadajemy konkretne pytania, ustalamy, dokąd pragniesz dotrzeć i w jaki sposób. Służymy wsparciem w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba przeformułowania początkowych ustaleń.

Kto prowadzi:
 • Anna Sierka    Koszt: 350zł
 • Michalina Choda- Niespodziewany  Koszt: 250zł

Czas: 1 godz.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś tworzyć zdrowsze relacje, nauczyć się zarządzać emocjami, poznać sposoby wyzwolenia z trujących myśli to zapraszamy na trening psychologii pozytywnej.

W czasie treningów, opartych o wyniki badań psychologii pozytywnej, nie tylko poznasz aktywności, które poprawiają jakość życia, ale również będziesz je praktykował.  Często właśnie brak praktyki powoduje, że niełatwo jest zmienić niezdrowe nawyki myślowe.  Nie jest to łatwe, ale na szczęście  jest to możliwe. Pomoc specjalistki i jej zupełnie indywidualne podejście do twojej sytuacji sprawi, że wspólnie opracujecie konkretne działania i  poczujesz więcej pozytywnych emocji oraz będziesz budował życie, jakie chcesz prowadzić.

Czym jest trening psychologii pozytywnej?

Każdy trening jest dopasowany do indywidualnego uczestnika, ale cechą wspólną jest praktykowanie trzech aktywności, które efektywnie, choć nie zawsze natychmiastowo, podnoszą jakość dobrostanu.  We współpracy z trenerem  uczestnik poznaje wiele różnych technik radzenia sobie z emocjami, pracuje nad przekonaniami, doświadcza sprawczości w swoim życiu.

W naszym ośrodku traktujemy człowieka jako integralną całość, więc treningi zawsze mają na celu postępowanie zgodnie z zasadami zdrowia fizycznego i psychicznego.  Trenerka prowadząca treningi skończyła certyfikowany kurs na Uniwersytecie North Caroline at the Chapel Hill, kurs terapii ACT (akceptacja i zaangażowanie) oraz  ma wieloletnie doświadczenie w pracy z  dorosłymi przeżywającymi różne kryzysy w życiu.  Kryzys jest często szansą na pozytywną zmianę. Treningi psychologii pozytywnej, dzięki systematyczności (odbywają się raz w tygodniu) oraz wsparciu kompetentnej trenerki przyczyniają się do tego, że łatwiej jest z tej szansy skorzystać.

Dla kogo?

Trening psychologii pozytywnej jest dla Ciebie jeśli:

 • masz świadomość problemów, ale nie wiesz, jak je rozwiązać
 • czasami żałujesz swojego zachowania pod wpływem emocji
 • czujesz się wykorzystywany przez innych ludzi
 • masz trudność z rozumieniem innych ludzi
 • zmagasz się z poczuciem bezsilności
 • rzadko doświadczasz pozytywnych emocji
 • czujesz, że życie jest ciężkie
 • przeżywasz rozmaite trudności w relacjach z innymi
 • jesteś po terapii i chciałbyś wykorzystać konkretnie to, co już przepracowałeś/aś
 • jesteś zdrowy psychicznie
Jak pracujemy?

Trening trwa przeważnie od 6 do 24 miesięcy. Każde spotkanie trwa ok. 45 minut. Zalecana częstotliwość treningów to, co najmniej jedno spotkanie w tygodniu, ale jesteśmy elastyczni i ważna jest systematyczność.

Kto prowadzi:
 • Anna Sierka

Koszt: 250 zł
Czas: 50 min.

Dla kogo jest konsultacja psychologiczna?

Zapraszamy na wstępną rozmowę o Twoich trudnościach, problemach.  W domu, w pracy, z bliskimi, ze zdrowiem, ale również o Twoich potrzebach i rozwoju osobistym. Jeżeli nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia czy pracy nad sobą będzie dla Ciebie wskazany, wspólnie poszukamy rozwiązań oraz zidentyfikujemy odpowiednią formę pomocy spośród oferowanych przez nasz Ośrodek. Konsultacja jest spotkaniem, na którym pomożemy Ci zdecydować, czy potrzebujesz dalszych spotkań ze specjalistą i w jakiej formie: wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, psychoterapii, coachingu czy może warsztatu lub szkolenia.

Co zyskasz?

Praca z psychologiem pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za trudnościami i za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami. Jeśli czujesz, że potrzebujesz głębokiej przemiany i pracy nad bolesnymi uczuciami, trudnymi relacjami czy ciążącą historią życia, to psychoterapia krótko lub długoterminowa jest rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala przejść przez kryzys życiowy i załamania psychiczne. Jej celem jest głębsze zrozumienie siebie, własnych potrzeb, reakcji oraz motywów postępowania. Praca z terapeutą pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami.

 • Oliwia Maliborska
 • Magdalena Michalewska
 • Klaudia Rzepka
 • Agata Bąk
 • Marta Gruszecka
 • Paulina Gawęda
 • Aleksandra Gieroń
 • Ewa Białek
 • Bartłomiej Sumara
 • Magdalena Konstanty

Koszt:  180-200 zł     Czas: 45 min. 

 • Anna Sierka

Koszt:  250 zł     Czas: 45 min.  

Jeśli czujesz, że potrzebujesz głębokiej przemiany i pracy nad bolesnymi uczuciami, trudnymi relacjami czy ciążącą historią życia, to psychoterapia jest rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala przejść przez kryzys życiowy i załamania psychiczne. Jej celem jest głębsze zrozumienie siebie, własnych potrzeb, reakcji oraz motywów postępowania. Praca z terapeutą pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Czym jest psychoterapia?

W tym szerokim obszarze mieści się wiele podejść różniących się nieco sposobem rozumienia problemów człowieka oraz technik pracy nad nimi. Tym, co większość ma ze sobą wspólnego, jest dążenie do pozytywnej zmiany tam, gdzie człowiek cierpi, poprzez rozmowę i relację z terapeutą. Ponadto, jak wskazują badania, wszystkie są w podobnej mierze skuteczne, dlatego wybór związany jest raczej z preferencją terapeuty, który wybiera daną szkołę, jak i pacjenta dokonującego wyboru specjalisty. Psychoterapia jest formą leczenia (stąd jej obecność w instytucjach medycznych) zaburzeń, chorób, objawów związanych z emocjonalnym i behawioralnym funkcjonowaniem człowieka. W naszym ośrodku wychodzimy z założenia, że człowiek, jako integralna całość, może posiadać jednocześnie obszary wymagające zmiany, jak i mnóstwo zasobów, z których może korzystać i które działają pozytywnie dla jego dobrostanu. Przyglądając się problemowi, z którym osoba do nas przychodzi, eksplorujemy obszary, które tego wymagają i wspólnie dążymy do realizacji celu, jakim jest pozytywna zmiana. Prowadzenie psychoterapii wymaga szczególnych kwalifikacji, superwizji, nieustannego rozwoju własnego terapeuty oraz uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. Nasi specjaliści te warunki spełniają, przestrzegając Kodeksu Etycznego, który znajdziesz tutaj.

Dla kogo?

Psychoterapia jest dla ciebie właściwą formą pomocy, jeżeli:

 • przeżywasz lęki, z którymi nie możesz sobie poradzić, cierpisz na nerwicę lękową
  czujesz silny smutek, przygnębienie lub towarzyszą Ci męczące wahania nastrojów
  cierpisz na depresję
 • odczuwasz przymus wykonywania konkretnych czynności lub towarzyszą Ci obsesyjne myśli
 • zmagasz się z zaburzeniami odżywiania,
 • często odczuwasz bóle niewiadomego pochodzenia, duszności i inne dolegliwości fizyczne, których przyczyn nie wyjaśniają badania lekarskie, cierpisz z powodu zaburzeń psychosomatycznych
 • cierpisz na bezsenność
 • przeżywasz rozmaite trudności w relacjach z innymi, trudno Ci utrzymać lub nawiązać bliskie relacje
 • cierpisz z powodu opuszczenia, utraty bliskiej osoby, jesteś w procesie żałoby
 • doświadczyłeś zdrady w małżeństwie
 • masz kłopot z kontrolowaniem złości, wyrażaniem emocji, odczuwasz ciągłe napięcie
 • posiadasz niskie poczucie własnej wartości
 • doświadczyłeś w przeszłości traumatycznych wydarzeń, jak przemoc, nadużycie, zaniedbanie, które wciąż oddziałują na Twoje aktualne życie
 • cierpisz na zaburzenia osobowości
Jak pracujemy?

Pracujemy długo i krótkoterminowo, w różnych podejścia terapeutycznych, w ustalonym czasie i miejscu, każde spotkanie trwa ok. 45 minut. W zależności od rodzaju problemu możemy zalecić więcej niż jedną sesję w tygodniu, co w korzystny sposób wpływa na przyspieszenie procesu leczenia.

Kto prowadzi:
 • Oliwia Maliborska
 • Magdalena Michalewska
 • Klaudia Rzepka
 • Agata Bąk
 • Marta Gruszecka
 • Paulina Gawęda
 • Aleksandra Gieroń
 • Ewa Białek
 • Bartłomiej Sumara
 • Magdalena Konstanty

Koszt:  180-200 zł     Czas: 45 min. / 1x w tygodniu

 • Anna Sierka

Koszt:  250 zł      Czas: 45 min.

Psychoterapia Młodzieży w Nurcie Psychodynamicznym (12-18 lat)

 

Psychoterapia psychodynamiczna dla młodzieży jest ukierunkowana na rozpoznanie i zrozumienie głęboko zakorzenionych wzorców myślowych i emocjonalnych, które wpływają na codzienne życie młodej osoby. Opierając się na relacji psychoterapeuta-pacjent, metoda ta stawia na rozmowę, klaryfikację, konfrontację i interpretację, aby pomóc młodemu człowiekowi w zrozumieniu siebie i swojego miejsca w świecie.

Dla nastolatków w wieku 12 lat i starszych terapia ta stanowi drogę do poprawy relacji z otoczeniem – zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi. Stawiając czoła trudnościom związanym z kontrolą impulsów, stabilnością emocjonalną i zdolnością kierowania własnym zachowaniem, młodzież zdobywa narzędzia niezbędne do spełniania rosnących oczekiwań otoczenia, zwłaszcza w kontekście edukacji i przyszłej kariery zawodowej.

Pierwsze kroki:

Spotkanie wstępne z rodzicami:

Zachęcamy oboje rodziców lub opiekunów, aby wzięli udział w tym ważnym spotkaniu, co pozwala na głębsze zrozumienie tła sytuacji i indywidualnych obaw dotyczących dziecka.

Konsultacje z nastolatkiem:

Po spotkaniu z rodzicami następują 3-5 konsultacji z nastolatkiem. Są one niezbędne, aby nawiązać zaufaną relację i zidentyfikować kluczowe obszary koncentracji psychoterapii.

Konsultacja końcowa z rodzicami:

Po zakończeniu sesji z młodzieżą, spotkanie z rodzicami pozwala na przedstawienie obserwacji, osiągalnych postępów i dalszych planów działania.

Regularne sesje psychoterapeutyczne odbywają się co tydzień z młodzieżą. Co miesiąc zachęcamy rodziców do spotkania, dzięki czemu mogą być na bieżąco z postępami i ewentualnymi wyzwaniami.

Chcemy szczególnie podkreślić rolę rodziców w procesie terapeutycznym, zapewniając jednocześnie pełną dyskrecję i prywatność dla nastolatka. Wszystkie szczegóły omawiane podczas sesji pozostają w tajemnicy, z wyjątkiem ogólnych informacji i postępów, które są regularnie przekazywane rodzicom.

Psychoterapia psychodynamiczna dla młodzieży pomaga w rozwijaniu zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami wieku dorastania, zachowując jednocześnie integralność i indywidualność młodego człowieka. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i wsparcia w tym ważnym etapie rozwojowym.

 

Kto prowadzi:
 • Klaudia Rzepka
 • Paulina Gawęda

Koszt: 180- 200 zł      Czas: 45 min. 

Jeżeli Twój związek znalazł się w sytuacji kryzysowej, z której trudno jest znaleźć wyjście, specjalista pomoże Wam zrozumieć przyczyny i skutki Waszych problemów w relacji. Terapeuta będzie Wam towarzyszył we wzajemnej komunikacji, oferował pomoc w momentach „klinczu” i sugerował techniki, które będą pomocne w przezwyciężeniu trudności i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów. W zależności od stopnia złożoności problemu oraz czasu trwania kryzysu ustalamy liczbę spotkań i ich częstotliwość.

Dla kogo jest psychoterapia par?

Zapraszamy pary, które:

– przeżywają kryzys, często się kłócą, czują, że ich związek nie jest taki, jakiego pragną

– mają trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz ze wzajemnymi oczekiwaniami

– rozważają rozwód, separację lub podjęły kroki w kierunku rozstania, jednak nie są do końca pewne tej decyzji

– doświadczają trudności w obszarze seksu, płodności, rodzicielstwa

– chcą odbudować związek po zdradzie

– chcą konstruktywnie przezwyciężyć kryzys i określić zasad dalszego funkcjonowania związku

– tęsknią za bliskością i intymnością, których brakuje im na co dzień

Jak pracujemy?

Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedza etap konsultacji, podczas których zbierany jest szczegółowy wywiad oraz stawiana wstępna diagnoza problemu. Ustalamy cel i częstotliwość spotkań, podczas których terapeuta będzie pomagał w odkryciu źródeł problemów, nawiązaniu bezpiecznej komunikacji oraz poszukiwaniu sposobów przezwyciężenia trudności i uzyskania porozumienia, pogłębienia relacji i odzyskania bliskości. Nie opowiadając się po żadnej ze stron, terapeuta zachowuje neutralną postawę, która umożliwia partnerom skuteczne dążenia do osiągnięcia pożądanej zmiany w relacji.

Kto prowadzi:
 • Magdalena Michalewska
 • Magdalena Konstanty
 • Anna Sierka

Koszt: 260-300 zł
Czas: 50-80 min.

Jest to propozycja dla osób nastawionych na osiągnięcie konkretnego rezultatu, dla tych którzy dążą do nabycia umiejętności czy znalezienia rozwiązania w obszarze, który sprawia im trudność. Pracując z coachem, nauczysz się poprawnie wyznaczać swoje cele, przyjąć nową perspektywę wobec starych problemów i utartych ścieżek. Odkryjesz swoje mocne strony i nauczysz się, jak z nich korzystać.

W trakcie coachingu możesz skupić się zarówno na osiąganiu celów zawodowych, jak i tych z obszaru życia osobistego czy rodzinnego. Life coaching pomoże Ci w rozwinięciu własnego potencjału, przydatny okaże się w pracy nad relacjami, a także w przezwyciężeniu stresu, przemiany kryzysu w zysk, nauczy asertywności, stawiania granic i innych umiejętności.

Czym jest coaching?

Coaching to rodzaj treningu psychologicznego, który koncentruje się na Twoich mocnych stronach, zasobach, dużo bardziej niż na przyczynach problemów w przeszłości. Kluczowymi pojęciami są zmiana, osiągnięcia, to co działa i się sprawdza, a nie porażki i rozmiar trudności. Uwagę skierujesz na pozytywy, teraźniejszość i przyszłość, zaczynając od małych kroków, które wywołują duże zmiany. Takie nastawienie samo w sobie wydobywa i buduje zasoby, wzmacnia świadomość wpływu na własne życie, podnosi poczucie wartości i zwiększa decyzyjność.

Coaching to systematyczna praca, często określana jako podróż od punktu wyjścia do miejsca, w którym chciałoby się znaleźć. To z jednej strony trening, wymagający intensywnej pracy nad sobą, z drugiej jednak jest to odkrywanie swoich nowych możliwości i wpływu na własne życie.

Dla kogo?
 • dla osób pragnących dokonać znaczącej zmiany w jakiejkolwiek dziedzinie życia, zarówno zawodowej, jak i prywatnej
 • dla tych, którzy czują, że chcą od życia czegoś więcej, pragną przyjrzeć się swojemu postępowaniu i skorygować je tak, aby żyć szczęśliwiej i w pełni korzystać z własnych możliwości
Jak pracujemy?

Towarzyszymy i wspieramy we wszystkich etapach procesu: od ustalenia celu, przez odnalezienie motywacji do działania, do stawiania kolejnych kroków w obranym kierunku. Dobieramy konkretne techniki, służące oczekiwanym rezultatom, służymy radą i pomocą, podczas gdy będziesz odkrywał własne możliwości i pokonywał przeszkody na drodze do wyznaczonego celu. W naszym podejściu nie korzystamy z technik manipulacyjnych, ani też nie narzucamy własnego zdania na temat tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Analizujemy obszar, który pragniesz zmienić, zadajemy konkretne pytania, ustalamy, dokąd pragniesz dotrzeć i w jaki sposób. Służymy wsparciem w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba przeformułowania początkowych ustaleń.

Kto prowadzi:
 • Anna Sierka    Koszt: 350 zł
 • Michalina Choda- Niespodziewany  Koszt: 250 zł

Czas: 1 godz.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś tworzyć zdrowsze relacje, nauczyć się zarządzać emocjami, poznać sposoby wyzwolenia z trujących myśli to zapraszamy na trening psychologii pozytywnej.

W czasie treningów, opartych o wyniki badań psychologii pozytywnej, nie tylko poznasz aktywności, które poprawiają jakość życia, ale również będziesz je praktykował.  Często właśnie brak praktyki powoduje, że niełatwo jest zmienić niezdrowe nawyki myślowe.  Nie jest to łatwe, ale na szczęście  jest to możliwe. Pomoc specjalistki i jej zupełnie indywidualne podejście do twojej sytuacji sprawi, że wspólnie opracujecie konkretne działania i  poczujesz więcej pozytywnych emocji oraz będziesz budował życie, jakie chcesz prowadzić.

Czym jest trening psychologii pozytywnej?

Każdy trening jest dopasowany do indywidualnego uczestnika, ale cechą wspólną jest praktykowanie trzech aktywności, które efektywnie, choć nie zawsze natychmiastowo, podnoszą jakość dobrostanu.  We współpracy z trenerem  uczestnik poznaje wiele różnych technik radzenia sobie z emocjami, pracuje nad przekonaniami, doświadcza sprawczości w swoim życiu.

W naszym ośrodku traktujemy człowieka jako integralną całość, więc treningi zawsze mają na celu postępowanie zgodnie z zasadami zdrowia fizycznego i psychicznego.  Trenerka prowadząca treningi skończyła certyfikowany kurs na Uniwersytecie North Caroline at the Chapel Hill, kurs terapii ACT (akceptacja i zaangażowanie) oraz  ma wieloletnie doświadczenie w pracy z  dorosłymi przeżywającymi różne kryzysy w życiu.  Kryzys jest często szansą na pozytywną zmianę. Treningi psychologii pozytywnej, dzięki systematyczności (odbywają się raz w tygodniu) oraz wsparciu kompetentnej trenerki przyczyniają się do tego, że łatwiej jest z tej szansy skorzystać.

Dla kogo?

Trening psychologii pozytywnej jest dla Ciebie jeśli:

 • masz świadomość problemów, ale nie wiesz, jak je rozwiązać
 • czasami żałujesz swojego zachowania pod wpływem emocji
 • czujesz się wykorzystywany przez innych ludzi
 • masz trudność z rozumieniem innych ludzi
 • zmagasz się z poczuciem bezsilności
 • rzadko doświadczasz pozytywnych emocji
 • czujesz, że życie jest ciężkie
 • przeżywasz rozmaite trudności w relacjach z innymi
 • jesteś po terapii i chciałbyś wykorzystać konkretnie to, co już przepracowałeś/aś
 • jesteś zdrowy psychicznie
Jak pracujemy?

Trening trwa przeważnie od 6 do 24 miesięcy. Każde spotkanie trwa ok. 45 minut. Zalecana częstotliwość treningów to, co najmniej jedno spotkanie w tygodniu, ale jesteśmy elastyczni i ważna jest systematyczność.

Kto prowadzi:
 • Anna Sierka

Koszt: 250 zł
Czas: 50 min.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.