Oferta

Dla dorosłych

Zapraszamy na wstępną rozmowę o Twoich trudnościach, problemach – w domu, w pracy, z bliskimi, ze zdrowiem, ale również o Twoich potrzebach i rozwoju osobistym. Jeżeli nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia czy pracy nad sobą będzie dla Ciebie wskazany, wspólnie poszukamy rozwiązań oraz zidentyfikujemy odpowiednią formę pomocy spośród oferowanych przez nasz Ośrodek. Konsultacja jest spotkaniem, na którym pomożemy Ci zdecydować, czy potrzebujesz dalszych spotkań ze specjalistą i w jakiej formie: wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, psychoterapii, coachingu czy może warsztatu lub szkolenia.

Kto prowadzi:

 • Anna Sierka
 • Dorota Jurek
 • Anna Chrobak
 • Monika Bałczyk

Koszt: 130-150 zł
Czas: 45 min.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz głębokiej przemiany i pracy nad bolesnymi uczuciami, trudnymi relacjami czy ciążącą historią życia, to psychoterapia jest rozwiązaniem dla Ciebie. Pozwala przejść przez kryzys życiowy i załamania psychiczne. Jej celem jest głębsze zrozumienie siebie, własnych potrzeb, reakcji oraz motywów postępowania. Praca z terapeutą pozwoli Ci poznać przyczyny problemów i mechanizmy, które stoją za objawami, z którymi się borykasz. Nauczysz się konstruktywnego wchodzenia w relacje, budowania więzi, nowych zachowań i sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Czym jest?
W tym szerokim obszarze mieści się wiele podejść różniących się nieco sposobem rozumienia problemów człowieka oraz technik pracy nad nimi. Tym, co większość ma ze sobą wspólnego, jest dążenie do pozytywnej zmiany tam, gdzie człowiek cierpi, poprzez rozmowę i relację z terapeutą. Ponadto, jak wskazują badania, wszystkie są w podobnej mierze skuteczne, dlatego wybór związany jest raczej z preferencją terapeuty, który wybiera daną szkołę, jak i pacjenta dokonującego wyboru specjalisty. Psychoterapia jest formą leczenia (stąd jej obecność w instytucjach medycznych) zaburzeń, chorób, objawów związanych z emocjonalnym i behawioralnym funkcjonowaniem człowieka. W naszym ośrodku wychodzimy z założenia, że człowiek, jako integralna całość, może posiadać jednocześnie obszary wymagające zmiany, jak i mnóstwo zasobów, z których może korzystać i które działają pozytywnie dla jego dobrostanu. Przyglądając się problemowi, z którym osoba do nas przychodzi, eksplorujemy obszary, które tego wymagają i wspólnie dążymy do realizacji celu, jakim jest pozytywna zmiana. Prowadzenie psychoterapii wymaga szczególnych kwalifikacji, superwizji, nieustannego rozwoju własnego terapeuty oraz uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach itp. Nasi specjaliści te warunki spełniają, przestrzegając Kodeksu Etycznego, który znajdziesz tutaj.

Dla kogo?
Psychoterapia jest dla ciebie właściwą formą pomocy, jeżeli:

 • przeżywasz lęki, z którymi nie możesz sobie poradzić, cierpisz na nerwicę lękową
  czujesz silny smutek, przygnębienie lub towarzyszą Ci męczące wahania nastrojów
  cierpisz na depresję
 • odczuwasz przymus wykonywania konkretnych czynności lub towarzyszą Ci obsesyjne myśli
 • zmagasz się z zaburzeniami odżywiania,
 • często odczuwasz bóle niewiadomego pochodzenia, duszności i inne dolegliwości fizyczne, których przyczyn nie wyjaśniają badania lekarskie, cierpisz z powodu zaburzeń psychosomatycznych
 • cierpisz na bezsenność
 • przeżywasz rozmaite trudności w relacjach z innymi, trudno Ci utrzymać lub nawiązać bliskie relacje
 • cierpisz z powodu opuszczenia, utraty bliskiej osoby, jesteś w procesie żałoby
 • doświadczyłeś zdrady w małżeństwie
 • masz kłopot z kontrolowaniem złości, wyrażaniem emocji, odczuwasz ciągłe napięcie
 • masz niskie poczucie własnej wartości
 • doświadczyłeś w przeszłości traumatycznych wydarzeń, jak przemoc, nadużycie, zaniedbanie, które wciąż oddziałują na Twoje aktualne życie
 • cierpisz na zaburzenia osobowości

Jak pracujemy?
Metody nam bliskie to terapia psychoanalityczna oraz psychodynamiczna, polegające na poszukiwaniu nieświadomych przyczyn trudności i objawów, z którymi człowiek się zmaga, a po uzyskaniu wglądu, nowych, bardziej przystosowawczych sposobów działania.

Pracujemy długoterminowo, w ustalonym czasie i miejscu, każde spotkanie trwa 50 minut. W zależności od rodzaju problemu, możemy zalecić więcej niż jedną sesję w tygodniu, co w korzystny sposób wpływa na przyspieszenie procesu leczenia.
W celu zapewnienia jego ciągłości oraz dlatego, że dany termin oraz gabinet jest długofalowo dedykowany konkretnej osobie, każda sesja, na której terapeuta jest dostępny i obecny, jest płatna (obejmuje to również spotkania odwołane przez pacjenta bez względu na powód).

Kto prowadzi:

 • Anna Sierka
 • Dorota Jurek
 • Anna Chrobak

Koszt: 130-140 zł
Czas: 45 min.

Jest to propozycja dla osób nastawionych na osiągnięcie konkretnego rezultatu, dla tych którzy dążą do nabycia umiejętności czy znalezienia rozwiązania w obszarze, który sprawia im trudność. Pracując z coachem, nauczysz się poprawnie wyznaczać swoje cele, przyjąć nową perspektywę wobec starych problemów i utartych ścieżek. Odkryjesz swoje mocne strony i nauczysz się, jak z nich korzystać.

W trakcie coachingu możesz skupić się zarówno na osiąganiu celów zawodowych, jak i tych z obszaru życia osobistego czy rodzinnego. Life coaching pomoże Ci w rozwinięciu własnego potencjału, przydatny okaże się w pracy nad relacjami, a także w przezwyciężeniu stresu, przemiany kryzysu w zysk, nauczy asertywności, stawiania granic i innych umiejętności.

Czym jest?
Coaching to rodzaj treningu psychologicznego, który koncentruje się na Twoich mocnych stronach, zasobach, dużo bardziej niż na przyczynach problemów w przeszłości. Kluczowymi pojęciami są zmiana, osiągnięcia, to co działa i się sprawdza, a nie porażki i rozmiar trudności. Uwagę skierujesz na pozytywy, teraźniejszość i przyszłość, zaczynając od małych kroków, które wywołują duże zmiany. Takie nastawienie samo w sobie wydobywa i buduje zasoby, wzmacnia świadomość wpływu na własne życie, podnosi poczucie wartości i zwiększa decyzyjność.

Coaching to systematyczna praca, często określana jako podróż od punktu wyjścia do miejsca, w którym chciałoby się znaleźć. To z jednej strony trening, wymagający intensywnej pracy nad sobą, z drugiej jednak jest to odkrywanie swoich nowych możliwości i wpływu na własne życie.

Dla kogo?

 • dla osób pragnących dokonać znaczącej zmiany w jakiejkolwiek dziedzinie życia, zarówno zawodowej, jak i prywatnej
 • dla tych, którzy czują, że chcą od życia czegoś więcej, pragną przyjrzeć się swojemu postępowaniu i skorygować je tak, aby żyć szczęśliwiej i w pełni korzystać z własnych możliwości

Jak pracujemy?
Towarzyszymy i wspieramy we wszystkich etapach procesu: od ustalenia celu, przez odnalezienie motywacji do działania, do stawiania kolejnych kroków w obranym kierunku. Dobieramy konkretne techniki, służące oczekiwanym rezultatom, służymy radą i pomocą podczas, gdy będziesz odkrywał własne możliwości i pokonywał przeszkody na drodze do wyznaczonego celu. W naszym podejściu nie korzystamy z technik manipulacyjnych, ani też nie narzucamy własnego zdania na temat tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Analizujemy obszar, który pragniesz zmienić, zadajemy konkretne pytania, ustalamy dokąd pragniesz dotrzeć i w jaki sposób. Służymy wsparciem w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba przeformułowania początkowych ustaleń.

Kto prowadzi:

 • Anna Sierka

Koszt: 260-280zł

Czas: 1 godz. 30 min.

Kryzysy i utraty są nieodłączną częścią naszego życia, a wywołane przez nie ból i cierpienie są naszym wspólnym, ludzkim doświadczeniem. Są to momenty, w których czujemy się słabsi i bardziej wrażliwi niż zwykle, a obecność rozumiejących, wspierających osób, gotowych wysłuchać każdej opowieści sama w sobie jest lecząca. W grupie oferujemy przestrzeń dla spotkań, w których będziesz mógł czerpać siłę zarówno od innych uczestników jak i terapeutów, którzy służą specjalistyczną pomocą, wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi przetrwać trudny czas.

Czym jest?
Grupa wsparcia jest miejscem, w którym rozmawiamy o tym, co jest trudne w aktualnej sytuacji, wspieramy się wzajemnie, korzystamy z doświadczeń i mądrości innych i dzielimy się swoimi. Otrzymujemy zrozumienie, wsparcie, możliwość opowiedzenia w bezpiecznym miejscu o rzeczach, o których trudno nam mówić gdzie indziej. Jednocześnie jest to przestrzeń poszerzona o psychologiczne, terapeutyczne zrozumienie tego, co się dzieje w Twoim życiu, a osobami prowadzącymi są doświadczeni psychoterapeuci.

Dla kogo?
Dla każdego, kto czuje taką potrzebę.
Aktualnie prowadzimy nabór do grupy wsparcia dla kobiet w kryzysie (rozwód, trudności w rodzinie, pracy, odejście bliskiej osoby, poczucie osamotnienia, bezradności, nieradzenia sobie związane z trudnym wydarzeniem).
Jeżeli jednak czujesz potrzebę uczestniczenia w tego typu spotkaniach dotyczących innego tematu, skontaktuj się z nami. Jeżeli znajdzie się więcej chętnych, to otworzymy kolejna grupę, w której otrzymasz wsparcie.

Jak pracujemy?
Na pierwszych spotkaniach poznajemy się nawzajem i opisujemy problemy, z którymi przyszliśmy. Na tej podstawie terapeuci wprowadzają tematy kolejnych sesji, nadają im strukturę, poszerzają rozumienie sytuacji o aspekt psychologiczny i dają informacje zwrotne. Służą pomocą i wiedzą oraz moderują spotkania. Wspólnie tworzymy grupę 8-12-osobową, rozmawiamy, wspieramy się wzajemnie i czerpiemy z zasobów, które posiadamy, żeby lepiej radzić sobie z trudnościami.

Kto prowadzi:

 • Dorota Jurek

Koszt: 70 zł
Czas: 2 godz. raz w tygodniu

Jeżeli Twój związek znalazł się w sytuacji kryzysowej, z której trudno jest znaleźć wyjście, specjalista pomoże Wam zrozumieć przyczyny i skutki Waszych problemów w relacji. Terapeuta będzie Wam towarzyszył we wzajemnej komunikacji, oferował pomoc w momentach „klinczu” i sugerował techniki, które będą pomocne w przezwyciężeniu trudności. W zależności od stopnia złożoności problemu oraz czasu trwania kryzysu, ustalamy liczbę spotkań oraz ich częstotliwość.

Dla Kogo: Zapraszamy pary, które:

– przeżywają kryzys, często się kłócą, czują, że ich związek nie jest taki, jakiego pragną

– rozważają rozwód, separację lub podjęły kroki w kierunku rozstania, jednak nie są do końca pewne tej decyzji

– doświadczają trudności w obszarze seksu, płodności, rodzicielstwa

– chcą odbudować związek po zdradzie

– tęsknią za bliskością i intymnością, których brakuje im na co dzień

Jak pracujemy: Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedza etap konsultacji, podczas których zbierany jest szczegółowy wywiad oraz stawiana wstępna diagnoza problemu. Ustalamy cel i częstotliwość spotkań, podczas których terapeuta będzie pomagał w odkryciu źródeł problemów, nawiązaniu bezpiecznej komunikacji oraz poszukiwaniu sposobów przezwyciężenia trudności i uzyskania porozumienia, pogłębienia relacji i odzyskania bliskości. Nie opowiadając się po żadnej ze stron, terapeuta zachowuje neutralną postawę, która umożliwia partnerom skuteczne dążenia do osiągnięcia pożądanej zmiany w relacji.

Kto prowadzi: Agnieszka Boisse

Koszt: 220 zł   

Autorski program rozwojowo-terapeutyczny Pełnia Życia powstał w wyniku integracji naszych doświadczeń w obszarze psychoterapii, coachingu, pracy z ciałem oraz licznych inspirujących warsztatów, spotkań i wydarzeń związanych z szeroko pojętym rozwojem osobistym. Oferujemy sesje indywidualne oraz grupowe, których celem jest przyjrzenie się sobie na różnych płaszczyznach w podstawowych dziedzinach życia. Od stabilności materialnej, poprzez wchodzenie w relacje, motywację do działania, kreatywność, komunikację, predyspozycje osobowościowe, doświadczenie życiowe, po wrażliwość, miłość, empatię, intuicję, radość życia, marzenia, cele i potencjał do ich realizacji. Podczas spotkań, na podstawie różnorodnych ćwiczeń, przyglądamy się wspólnie aktualnej sytuacji, zasobom, do których można sięgnąć oraz słabszym obszarom, którymi dobrze jest się zająć. Dajemy sobie przestrzeń na wnikliwe spojrzenie w głąb siebie, sięgnięcie do pokładów wewnętrznej mocy i zmierzenie się z tym, co ukryte, a wszystko po to, aby w twórczy, aktywny i odpowiedzialny sposób kreować własne życie.

Dla kogo?
Program skierowany jest do wszystkich, którzy pragną zmiany. Jeżeli czujesz, że coś ci umyka, żyjesz tak, jakby niewiele zależało od ciebie, chciałbyś od życia czegoś innego, szukasz własnej drogi, chcesz znaleźć i wykorzystać swój potencjał, albo po prostu jesteś ciekawy nowych doświadczeń, zapraszamy do kontaktu. Udział w programie może być początkiem Twojej drogi rozwoju, a odkrycia, których
dokonasz mogą podpowiedzieć co dalej – czy potrzebujesz spojrzeć głębiej podczas psychoterapii czy popracować z coachem, a może nauczyć się medytacji, relaksu lub podjąć ważne decyzje w życiu albo odważyć się na coś, o czym marzysz, a co wydaje się nieosiągalne. Spotkania możesz również wykorzystać jako kolejny etap – po zakończeniu terapii, wyjściu z kryzysu, zmianach życiowych, aby zobaczyć gdzie aktualnie się znajdujesz i opracować plan na przyszłość.

Jak pracujemy?

W grupie – cykl trzech całodniowych spotkań (jedno w miesiącu), na których aktywnie, często w ruchu, w interakcji z innymi przyglądamy się poszczególnym obszarom swojego życia, doznajemy wglądu, otrzymujemy cenne informacje zwrotne, które mogą zmienić nasze spojrzenie na samych siebie i nasze otoczenie. Dynamika grupy pozwala zarówno na intensywne przeżywanie jak i otrzymanie wsparcia od większej liczby osób. Zajęcia grupowe są bardziej dynamiczne i pomagają otworzyć się na zmiany.

Koszt całości: 900 PLN za trzy całodniowe spotkania.
Opcje płatności: 3×300 PLN przed każdym spotkaniem lub w przypadku jednorazowej opłaty za całość 10% zniżki (810 PLN).

Indywidualnie – praca z terapeutą jest bardziej systematyczna i dostosowana do konkretnej osoby. Poruszając wszystkie zaplanowane tematy, możemy zdecydować, które obszary potrzebują więcej czasu i uwagi. W gabinecie również wykonujemy ćwiczenia, zadania, poruszamy się w przestrzeni i nawiązania relacji. Program indywidualny przewiduje 21 spotkań. Pracujemy w odstępach 2- tygodniowych lub w wersji intensywnej, co tydzień.

Koszt sesji indywidualnej: 250 PLN
Czas: 1 godz. 30 min

Kto prowadzi:

 • Dorota Jurek
 • Anna Sierka
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.