Scroll Top

Oferta

STREFA UMIEJĘTNOŚCI

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR) 

Jest to podejście terapeutyczne skoncentrowane na poszukiwaniu oraz wykorzystywaniu zasobów i kompetencji klienta. Zamiast skupiać się jedynie na problemie i jego przyczynach, metoda ta kładzie nacisk na poszukiwanie rozwiązań i możliwości, które klient ma w swoim życiu, a które mogą być mu pomocne w poradzeniu sobie z aktualnymi trudnościami.

Dla kogo jest przeznaczona psychoterapia TSR?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest skierowana do osób w każdym wieku, doświadczających trudności w swoim życiu, zarówno osobistych, jak i relacyjnych, pragnących zmienić swój sposób funkcjonowania, cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania, jak również tych, które znajdują się w kryzysie.

Jak przebiega proces terapeutyczny?

Pojedyncze spotkanie trwa około 45 minut.  Proces rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, podczas której terapeuta zbiera informacje na temat obecnej sytuacji klienta, jego możliwości, zasobów, celów i oczekiwań odnośnie współpracy. Terapia odbywa się w formie rozmowy klienta z terapeutą, która skoncentrowana jest przede wszystkim na poszukiwaniu szybkich i skutecznych rozwiązań zgłaszanego problemu czy trudności. Rolą terapeuty jest wspieranie klienta i towarzyszenie mu podczas wprowadzania kolejnych zmian do swojego życia oraz czuwanie nad tym, aby w odpowiednim dla siebie tempie zmierzał w kierunku obranego celu.

Ile trwa terapia?

Czas trwania terapii jest bardzo indywidualny i zależy od potrzeb i celów klienta. Niektóre osoby odnajdują rozwiązania już po kilku-kilkunastu sesjach, inne potrzebują więcej czasu. Ważne jest, aby pamiętać, że celem jest osiągnięcie pożądanych przez klienta zmian.

Jakie korzyści przynosi TSR?
 • Rozwój poczucia własnej wartości, kompetencji i autonomii.
 • Szybkie i konkretne efekty zmian.
 • Skoncentrowanie na chwili obecnej i najbliższej przyszłości.
 • Poszerzenie perspektywy.
 • Brak konieczności analizowania przeszłości.
 • Zaakceptowanie subiektywnego podejścia do życia.
Kto prowadzi terapię?

Terapia TSR w naszej poradni prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia i mają doświadczenie w pracy z tą metodą.

 • Ewa Białek

Koszt: 180 zł
Czas: 45 min.

TRENING PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ

Jeśli chciałbyś/chciałabyś tworzyć zdrowsze relacje, nauczyć się zarządzać emocjami, poznać sposoby wyzwolenia z trujących myśli to zapraszamy na trening psychologii pozytywnej.

W czasie treningów, opartych o wyniki badań psychologii pozytywnej, nie tylko poznasz aktywności, które poprawiają jakość życia, ale również będziesz je praktykował.  Często właśnie brak praktyki powoduje, że niełatwo jest zmienić niezdrowe nawyki myślowe.  Nie jest to łatwe, ale na szczęście  jest to możliwe. Pomoc specjalistki i jej zupełnie indywidualne podejście do twojej sytuacji sprawi, że wspólnie opracujecie konkretne działania i  poczujesz więcej pozytywnych emocji oraz będziesz budował życie, jakie chcesz prowadzić.

Czym jest trening psychologii pozytywnej?

Każdy trening jest dopasowany do indywidualnego uczestnika, ale cechą wspólną jest praktykowanie trzech aktywności, które efektywnie, choć nie zawsze natychmiastowo, podnoszą jakość dobrostanu.  We współpracy z trenerem  uczestnik poznaje wiele różnych technik radzenia sobie z emocjami, pracuje nad przekonaniami, doświadcza sprawczości w swoim życiu.   W naszym ośrodku traktujemy człowieka jako integralną całość, więc treningi zawsze mają na celu postępowanie zgodnie z zasadami zdrowia fizycznego i psychicznego.  Trenerka prowadząca treningi skończyła certyfikowany kurs na Uniwersytecie North Caroline at the Chapel Hill, kurs terapii ACT (akceptacja i zaangażowanie) oraz  ma wieloletnie doświadczenie w pracy z  dorosłymi przeżywającymi różne kryzysy w życiu.  Kryzys jest często szansą na pozytywną zmianę. Treningi psychologii pozytywnej, dzięki systematyczności (odbywają się raz w tygodniu) oraz wsparciu kompetentnej trenerki przyczyniają się do tego, że łatwiej jest z tej szansy skorzystać.

Dla kogo?

Trening psychologii pozytywnej jest dla Ciebie jeśli

 • masz świadomość problemów, ale nie wiesz, jak je rozwiązać
 • czasami żałujesz swojego zachowania pod wpływem emocji
 • czujesz się wykorzystywany przez innych ludzi
 • masz trudność z rozumieniem innych ludzi
 • zmagasz się z poczuciem bezsilności
 • rzadko doświadczasz pozytywnych emocji
 • czujesz, że życie jest ciężkie
 • przeżywasz rozmaite trudności w relacjach z innymi
 • jesteś po terapii i chciałbyś wykorzystać konkretnie to, co już przepracowałeś/aś
 • jesteś zdrowy psychicznie
Jak pracujemy?

Jeśli chodzi o treningi psychologii pozytywnej, to pracujemy przeważnie od 6 do 24 miesięcy. Każde spotkanie trwa ok. 45 minut. Zalecana częstotliwość treningów to, co najmniej jedno spotkanie w tygodniu, ale jesteśmy elastyczni i ważna jest systematyczność.

Kto prowadzi:
 • Anna Sierka

Koszt: 250 zł
Czas: 45 min.

COACHING

Jest to propozycja dla osób nastawionych na osiągnięcie konkretnego rezultatu, dla tych którzy dążą do nabycia umiejętności czy znalezienia rozwiązania w obszarze, który sprawia im trudność. Pracując z coachem, nauczysz się poprawnie wyznaczać swoje cele, przyjąć nową perspektywę wobec starych problemów i utartych ścieżek. Odkryjesz swoje mocne strony i nauczysz się, jak z nich korzystać.

W trakcie coachingu możesz skupić się zarówno na osiąganiu celów zawodowych, jak i tych z obszaru życia osobistego czy rodzinnego. Life coaching pomoże Ci w rozwinięciu własnego potencjału, przydatny okaże się w pracy nad relacjami, a także w przezwyciężeniu stresu, przemiany kryzysu w zysk, nauczy asertywności, stawiania granic i innych umiejętności.

Czym jest coaching?

Coaching to rodzaj treningu psychologicznego, który koncentruje się na Twoich mocnych stronach, zasobach, dużo bardziej niż na przyczynach problemów w przeszłości. Kluczowymi pojęciami są zmiana, osiągnięcia, to co działa i się sprawdza, a nie porażki i rozmiar trudności. Uwagę skierujesz na pozytywy, teraźniejszość i przyszłość, zaczynając od małych kroków, które wywołują duże zmiany. Takie nastawienie samo w sobie wydobywa i buduje zasoby, wzmacnia świadomość wpływu na własne życie, podnosi poczucie wartości i zwiększa decyzyjność.

Coaching to systematyczna praca, często określana jako podróż od punktu wyjścia do miejsca, w którym chciałoby się znaleźć. To z jednej strony trening, wymagający intensywnej pracy nad sobą, z drugiej jednak jest to odkrywanie swoich nowych możliwości i wpływu na własne życie.

Dla kogo?
 • dla osób pragnących dokonać znaczącej zmiany w jakiejkolwiek dziedzinie życia, zarówno zawodowej, jak i prywatnej
 • dla tych, którzy czują, że chcą od życia czegoś więcej, pragną przyjrzeć się swojemu postępowaniu i skorygować je tak, aby żyć szczęśliwiej i w pełni korzystać z własnych możliwości
Jak pracujemy?

Towarzyszymy i wspieramy we wszystkich etapach procesu: od ustalenia celu, przez odnalezienie motywacji do działania, do stawiania kolejnych kroków w obranym kierunku. Dobieramy konkretne techniki, służące oczekiwanym rezultatom, służymy radą i pomocą, podczas gdy będziesz odkrywał własne możliwości i pokonywał przeszkody na drodze do wyznaczonego celu. W naszym podejściu nie korzystamy z technik manipulacyjnych, ani też nie narzucamy własnego zdania na temat tego, co jest dla Ciebie najlepsze. Analizujemy obszar, który pragniesz zmienić, zadajemy konkretne pytania, ustalamy, dokąd pragniesz dotrzeć i w jaki sposób. Służymy wsparciem w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba przeformułowania początkowych ustaleń.

Kto prowadzi:
 • Anna Sierka

Koszt: 300 zł

Czas: 1 godz.

WARSZTATY “TWOJA PSYCHOLOGICZNA APTECZKA” – czyli od kryzysu do rozwoju i świadomego życia

Chciałbyś mieć zawsze przy sobie Apteczkę Pierwszej Pomocy Psychologicznej? Twój osobisty zestaw podręczny, który pomaga Ci w trudnych sytuacjach, w kryzysie, w zmianach życiowych?

Te dwa dni warsztatu to Twoja inwestycja w wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności z zakresu kryzysu wewnętrznego, zmian życiowych, rozpoznania i zadbania o swoje potrzeby, przestrzeń w relacjach oraz rozpoznanie swojego wewnętrznego przyjaciela i krytyka. Z całej palety technik wykorzystywanych przez psychologów i psychoterapeutów zbudujesz swój zestaw pierwszej pomocy. Będziesz mógł doświadczyć go pod okiem specjalistów w bezpiecznym otoczeniu. A później wykorzystywać każdego dnia.

Czym dokładnie zajmiemy się na warsztacie?

Poniżej znajdziesz 5 głównych zagadnień, jakie poruszymy, czyli co konkretnie możesz zyskać.

NIE STRASZNE MI KRYZYSY

Nasze warsztaty rozpoczniemy od poznania kryzysów psychologicznych oraz rozpoznania ich we własnym życiu. Właśnie w momentach trudnych chcielibyśmy sięgnąć do apteczki pierwszej psychologicznej pomocy. Kryzys psychologiczny to reakcja człowieka na różne bodźce, stresujące wydarzenia, niespodziewaną zmianę przekonań lub wartości. Nauczymy się rozpoznawać swoje reakcje i mechanizmy, które przez lata zbudowaliśmy, aby radzić sobie z tym co trudne. Jeśli zauważasz trudności w życiu codziennym, niepokój, wybudzanie się w nocy, „nie ogarniasz rzeczywistości”, spotkała Cię trudna sytuacja zawodowa, relacyjna, powracają do Ciebie natrętne myśli lub tracisz poczucie sensu życia z powodu jego monotonii i przeciągającego się marazmu… Prawdopodobnie przechodzisz kryzys, warto go zauważyć i po prostu sobie pomóc…

WIEM, CZEGO POTRZEBUJĘ I POTRAFIĘ O SIEBIE ZADBAĆ

Kolejnym blokiem będzie nauka umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb oraz umiejętność zadbania o siebie. Obok potrzeb fizjologicznych, każdy z nas ma podstawowe potrzeby psychologiczne: bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia, że jestem ważny/a oraz poczucia spełnienia i realizacji. Sprawdzimy, jak zaspokojenie tych potrzeb wygląda w naszym życiu.

KRYTYK CZY PRZYJACIEL? KIM DLA SIEBIE JESTEM?

Spotkamy się również z dwoma bardzo ważnymi ‘personami’ w naszym życiu, czyli wewnętrznym krytykiem oraz przyjacielem. To spotkanie pozwoli odkryć, jakie rolę pełnią dla nas, kiedy się aktywują oraz jak możemy bardziej świadomie decydować o ich obecności.

POTRAFIĘ ZAUFAĆ I KREOWAĆ SWOJE ŻYCIE

Drugi dzień warsztatów poświęcimy na budowanie zaufania oraz poczucia kreacji w swoim życiu. Poznamy swoje ciało i ruch (taniec) jako najbliższe i najważniejsze narzędzie do samoregulacji. Zauważanie naszych reakcji w ciele, pozwala nam lepiej rozpoznawać nasze emocje i to, co dzieje się z nami tu i teraz. Wtedy uspokojony umysł będzie mógł podejmować dobre dla nas decyzje. Nauczymy się również zauważać swoje myśli, nie wierzyć im zawsze i umieć za nimi nie podążać, to bardzo wyzwalające wiedzieć i czuć, że nie jesteś tym co myślisz

MOJA PODŚWIADOMOŚĆ MNIE WSPIERA

Ostatni blok naszej pracy poświęcimy na lepsze poznanie naszej podświadomości oraz sposoby komunikowania się z nią. Podświadomość kieruje naszymi nawykami, zachowaniami oraz decyzjami w większym stopniu, niż nasze świadome wybory. Dlatego tak trudno jest nam zmienić złe nawyki jak zapadanie stresu, sięganie po alkohol czy też kompulsywne zakupy. Poznamy wdzięczność, wizualizację oraz nauczymy się obserwować i oddzielać od swoich myśli, aby móc lepiej funkcjonować na co dzień.

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeżeli:
 • czujesz, że jesteś w kryzysie, nie możesz poradzić sobie z trudną sytuacją zawodową, osobistą i nie wiesz, jak ruszyć z miejsca
 • potrzebujesz pogłębić swój kontakt z ciałem i emocjami,
 • potrzebujesz impulsu do zmiany, do działania
 • jesteś przytłoczony przez swojego wewnętrznego krytyka
 • chcesz odkryć swojego wewnętrznego Opiekuna – Przyjaciela – Przewodnika
 • trudno Ci odkryć swoje potrzeby i o nie zadbać
 • na myśl o zmianach w Twoim życiu jesteś sparaliżowany, w chaosie, w bezradności
 • marzysz o wprowadzeniu w swoim życiu zmian bez lęku

 • chcesz świadomie budować własne życie

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ? 
 • Praca z ciałem
 • Praca z emocjami
 • Medytacje Dynamiczne
 • Mindfulness
 • Coaching
Kto prowadzi:

Koszt: 600 zł
Czas: 2 dni warsztatowe

Grupa wsparcia

Kryzysy i utraty są nieodłączną częścią naszego życia, a wywołane przez nie ból i cierpienie są naszym wspólnym, ludzkim doświadczeniem. Są to momenty, w których czujemy się słabsi i bardziej wrażliwi niż zwykle, a obecność rozumiejących, wspierających osób, gotowych wysłuchać każdej opowieści sama w sobie jest lecząca. W grupie oferujemy przestrzeń dla spotkań, w których będziesz mógł czerpać siłę zarówno od innych uczestników jak i terapeutów, którzy służą specjalistyczną pomocą, wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi przetrwać trudny czas.

Czym jest grupa wsparcia?

Jest on miejscem, w którym rozmawiamy o tym, co jest trudne w aktualnej sytuacji, wspieramy się wzajemnie, korzystamy z doświadczeń i mądrości innych i dzielimy się swoimi. Otrzymujemy zrozumienie, wsparcie, możliwość opowiedzenia w bezpiecznym miejscu o rzeczach, o których trudno nam mówić gdzie indziej. Jednocześnie jest to przestrzeń poszerzona o psychologiczne, terapeutyczne zrozumienie tego, co się dzieje w Twoim życiu, a osobami prowadzącymi są doświadczeni psychoterapeuci.

Dla kogo?

Dla każdego, kto czuje taką potrzebę.
Aktualnie prowadzimy nabór do grupy wsparcia dla kobiet w kryzysie (rozwód, trudności w rodzinie, pracy, odejście bliskiej osoby, poczucie osamotnienia, bezradności, nieradzenia sobie związane z trudnym wydarzeniem).
Jeżeli jednak czujesz potrzebę uczestniczenia w tego typu spotkaniach dotyczących innego tematu, skontaktuj się z nami. Jeżeli znajdzie się więcej chętnych, to otworzymy kolejną grupę, w której otrzymasz wsparcie.

Jak pracujemy?

Na pierwszych spotkaniach poznajemy się nawzajem i opisujemy problemy, z którymi przyszliśmy. Na tej podstawie terapeuci wprowadzają tematy kolejnych sesji, nadają im strukturę, poszerzają rozumienie sytuacji o aspekt psychologiczny i dają informacje zwrotne. Służą pomocą i wiedzą oraz moderują spotkania. Wspólnie tworzymy grupę 8-12 – osobową, rozmawiamy, wspieramy się wzajemnie i czerpiemy z zasobów, które posiadamy, żeby lepiej radzić sobie z trudnościami.

Koszt: 100 zł
Czas: 1,5h raz w tygodniu

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.