Oferta

Dla dzieci i młodzieży

Jeżeli zaobserwowałeś u swojego dziecka niepokojące objawy, takie jak nadmierna nieśmiałość, lęki, napady agresji, fobia szkolna, moczenie nocne czy regresja do wcześniejszych faz rozwoju (na przykład dziecko, które potrafiło mówić nagle przestaje), to zapraszamy na konsultację z terapeutą dziecięcym. Ta forma wsparcia jest również odpowiednia, kiedy niepokoisz się, jak dziecko poradzi sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak rozstanie rodziców, przeprowadzka do innego miasta czy zmiana szkoły.

Czym jest?
U każdego z nas na drodze rozwoju od najmłodszych lat pojawiają się naturalne kryzysy, których pozytywne rozwiązanie pozwala nam iść dalej. Może jednak zdarzyć się, że z powodu uwarunkowań indywidualnych, sytuacji zewnętrznej, a najczęściej kombinacji kilku czynników, młody człowiek potrzebuje profesjonalnego wsparcia, żeby mógł nadal się rozwijać. Terapeuta diagnozuje sytuację oraz uwarunkowania młodego pacjenta i za pomocą dostosowanych do jego wieku technik, pomaga w wykorzystaniu posiadanych zasobów do przezwyciężenia trudności.
W terapii dzieci niezbędna jest współpraca z rodzicami i to z nimi odbywają się pierwsze spotkania polegające na zebraniu wywiadu i zidentyfikowaniu problemu.
Opiekunowie nierzadko obawiają się bycia obwinianym o trudności dziecka, co może powstrzymywać ich przed szukaniem pomocy. W naszym Ośrodku zapewniamy pełną zrozumienia i wspierającą atmosferę, a nacisk kładziemy na poszukiwanie rozwiązań i prowadzenie całej rodziny w kierunku oczekiwanej zmiany.

Dla kogo?
Zapraszamy rodziców z dziećmi, które:

 • przeżywają trudności w przystosowaniu się do szkoły, mają objawy fobii szkolnej lub problemy w nauce
 • mają problemy w kontaktach z rówieśnikami z powodu nieśmiałości, zamknięcia w sobie, niskiej samooceny
 • potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji (rozwód rodziców, przeprowadzka, utrata bliskiej osoby)
 • przeżyły traumę, padły ofiarą przemocy lub wykorzystania
 • przejawiają w nadmierny sposób zachowania agresywne wobec innych dzieci lub dorosłych
 • bywają nadmiernie smutne, depresyjne, apatyczne lub nadpobudliwe
 • mają kłopoty ze snem, jedzeniem lub wypróżnianiem

Jak pracujemy?
W zależności od wieku dziecka dostosowujemy sposób pracy (rozmowa, zabawa) do jego możliwości i tworzymy przestrzeń, w której najważniejszym czynnikiem leczącym jest relacja z terapeutą. Podczas wstępnych konsultacji stawiamy diagnozę, przedstawiamy nasze rozumienie problemu i wspólnie z rodzicami decydujemy o dalszym przebiegu terapii. Pracujemy w podejściu psychodynamicznym, zwracając uwagę na nieświadome mechanizmy stojące za przeżywanymi trudnościami oraz pomagając je poznać, zrozumieć i zintegrować.

Kto prowadzi:

 • Monika Bałczyk

Koszt: 120 zł
Czas: 45 min.

Rozwój języka rozpoczyna się z chwilą narodzin, a nawet wcześniej, jeśli weźmiemy pod uwagę pierwsze słuchowe i czuciowe doświadczenia płodu. W przypadku zaburzeń komunikacji, szczególnie u małych dzieci, każdy dzień jest na wagę złota, ponieważ szybko rozpoczęta terapia daje nadzieję na wyrównanie deficytów językowych i poznawczych.

Czym jest?
Na zajęciach kładziemy nacisk na rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz zapobieganie nieprawidłowościom przebiegu tego procesu. Kształtujemy prawidłową mowę, jak też doskonalimy wymowę już ukształtowaną. Pracujemy nad usunięciem wad wymowy oraz pomagamy z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Dla kogo?
Do logopedy zapraszamy dzieci, które:

 • po ukończeniu 1. roku życia nie wypowiadają najprostszych słów: mama, baba, papa
 • ukończyły 2 lata i wypowiadają tylko kilka słów, nie łączą ich w zdania dwuwyrazowe, np. Ola je, Tata daj
 • mają 3 lata i mówią niezrozumiale dla otoczenia
 • ukończyły 4 lata i nie podejmują pierwszych prób wymowy głosek sz, cz, dż, ż
 • mają 6 lat i nieprawidłowo wymawiają głoskę r
 • mówią przez nos; mówiąc, wkładają język między zęby, mają problemy ze słuchem

Jak pracujemy?
Pomagamy m.in. dzieciom zagrożonym autyzmem, z zespołem Aspergera, z dysleksją (lub zagrożonym dysleksją) i dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, jak też z wadami wymowy. Zapewniamy maksimum komfortu, swobody i dobrego samopoczucia.
W terapii bazujemy na założeniach Szkoły Krakowskiej, której twórczynią jest profesor Jagoda Cieszyńska – psycholog, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Kto prowadzi:

 • Aleksandra Babilec

Koszt: 100 zł
Czas: 45 min.

Jak nauczyć dziecko czytać?
Najlepiej przez zabawę!

Czytanie jest kluczową umiejętnością dla każdego młodego człowieka, który zaczyna swoją przygodę w szkole, dlatego warto naukę podjąć już na etapie przedszkola, by ułatwić dziecku radzenie sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły.

Zajęcia grupowe wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
Grupy trzy- i czterolatków
Grupy pięcio- i sześciolatków
Małe grupy, do 6 dzieci.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy w oparciu o metodę sylabową, bazującą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych oraz wieloletnim doświadczeniu logopedycznym prof. J. Cieszyńskiej.

Nauka czytania stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, jak też pomaga w koncentracji i sterowaniu własną uwagą – co w przyszłości będzie niezbędne do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego dziecka.

Podczas wczesnej nauki czytania dzieci nie poznają nazw liter, ani nie dzielą wyrazów na głoski. Nauka odbywa się zgodnie z sekwencją rozwoju mowy dzieci, tj. zaczynając od samogłosek, później sylab, następnie wyrażeń dźwiękonaśladowczych, aż wreszcie wyrazów i zdań. Nauka każdego nowego elementu odbywa się w trzech etapach:

 • powtarzanie – dziecko naśladuje terapeutę
 • rozumienie – dziecko podaje, wskazuje odczytywane przez terapeutę samogłoski, sylaby
 • nazywanie – dziecko samodzielnie czyta.

Zalety:

 • ułatwia dokonywanie syntezy,
 • pomaga opanować prawidłową artykulację języka polskiego,
 • pomaga w skupianiu uwagi,
 • zapobiega dysleksji,
 • uczy czytać przez znaczenie,
 • uwzględnia reguły rozwoju języka,
 • ułatwia tworzenie systemu językowego,
 • usprawnia technikę czytania.

Kto prowadzi:

 • Aleksandra Babilec

Koszt: 50 zł
Czas: około 1 godz.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.